Školenia

Poskytujem prezenčné školenia v priestoroch advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o., a tiež organizujem a spolupodielam sa na príprave rôznych podujatí v stavebníctve, napr. som odborným garantom každoročnej EPI konferencie "Stavebné právo".

Na tejto stránke nájdete na každý pol rok vopred podrobnosti o poskytovaných školeniach a pripravovaných podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných advokátskou kanceláriou Kotvan, s.r.o.

Svoje školenia rozlišujem na:

  • školenia ohľadom FIDIC zmluvných podmienok (ďalej aj „školenia FIDIC“), a
  • bežné školenia ohľadom aktuálnych právnych otázok týkajúcich sa stavebníctva (ďalej aj „školenia PRÁVO A STAVEBNÍCTVO“).

Kto by sa mal zúčastniť?

Moje školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na príprave investičných akcií a riadení zmlúv o dielo, resp. vstupujú do rôznych zmluvných vzťahov na stavbách, či už ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o spôsobe riadenia zmlúv, uplatňovania nárokov a riešenia sporov na stavbách.

V čom som iný ako konkurencia?

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo. Zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca, prípadne ako adjudikátor (v rámci FIDIC zmluvných podmienok). Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podielam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a rýchle podriadenie problému pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP, alebo iné typové zmluvy používané v stavebníctve. Absolvent môjho školenia bude vedieť rýchle analyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela, atď.

Netreba zabúdať, že prezenčné školenia sú priestorom pre networking a sú vhodné pre osobný rozvoj a oddych od každodenných problémov v práci.

Aktuálne školenia

Ostatné podujatia

Odborné články