Zásady ochrany súkromia

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky www.kotvan.sk je obchodná spoločnosť Kotvan, s. r. o., sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 858 561, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52791/B (ďalej „Spoločnosť“).

Môžete ma v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kontaktovať prostredníctvom týchto spôsobov:

Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Mám za to, že nastavením a prehľadaním stránky klient udeľuje súhlas s používaním tzv. preferenčných a štatistických cookies.

Táto webstránka nezbiera iné ako preferenčné a štatistické cookies. Stránka používa tiež Google AdWords trackovanie alebo pre použiteľnosť monitorovanie správania užívateľov. Všetky nástroje sú anonymizované. Nástroj, ktorý používam na nahrávanie obrazovky neuchováva ani len vypĺňanie formulárov. Mená, emaily a telefónne číslá sú vyhviezdičkované.

Cookies sú určité informácie (malý textový súbor) uložené touto Webovou stránkou v počítači/mobile/tablete, ktoré sa posielajú späť na servery webovej stránky, ktorá ich uloží na účely pre jej lepšie fungovanie, keď sa klient vráti na webovú stránku. Cookies a údaje získané prostredníctvom webovej stránky využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na umožnenie pohybu po webovej stránke a využívanie jej funkcií, zhromažďovanie informácií o tom, ako klient používa webovú stránku (ako napr., kroky, preferencie, prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, a iné nastavenia zobrazovania).

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré sa práve zaraďujú, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies. Táto wevová stránka nepoužíva nezaradené cookies.

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom webovej stránky využívajúcich technológiu cookies na účely tu uvedené, je klient oprávnený zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením internetového prehliadača, alebo iného počítačového programu (t.j. klient nastaví internetový prehliadač, alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies).

Zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu webovej stránky a/alebo jej časti a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré štandardne poskytované funkcie.

Adresa internetového protokolu (IP) predstavuje sériu čísel, ktoré sú automaticky priradené počítaču klienta kedykoľvek sa pripojuje k webovej stránke. Webové servery automaticky identifikujú počítač, z ktorého sa klient pripojuje, prostredníctvom pridelenej IP adresy počas doby, kedy je klient on-line. Poskytovatelia môžu zhromažďovať informácie o počítači klienta, vrátane IP adresy, o type operačného systému a internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania webovej stránky. Nespájam IP adresu klienta so žiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by som mohol klienta osobne identifikovať, t. j. každé pripojenie klienta je zaznamenané, ale klient zostane pre anonymný.