Zodpovednosť za vady projektovej dokumentácie, zodpovednosť za vady stavby, zodpovednosť za škodu

Prezenčné školenie v priestoroch advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o.

Objednávky na peter@kotvan.sk

???? Cena za účastníka 168 s DPH

Cieľ: Školenie je určené projektantom, zhotoviteľom, developerom (stavebníkom), ostatným účastníkom zmluvných vzťahov vo výstavbe, odbornej verejnosti, právnikom ….

Obsah:

  • kedy má projektová dokumentácia vadu;
  • kedy má stavba vadu;
  • ako uplatniť vady na stavbe;
  • ako uplatniť vady na projektovej dokumentácii;
  • ako uplatniť škody v súvislosti s realizáciou vadného diela;
  • prejdeme si zmluvnú úpravu, rozhodovaciu prax a súvislosti.