Chránené heslom: Použitie žltej knihy FIDIC a niektoré súvislosti so slovenským právnym rámcom