Právo a stavebníctvo

Právo a stavebnictvo sú prepojené. Regulujú stavebné projekty, povolenia, zodpovednosť a sporové riešenia. Cieľom je ochrana verejného záujmu, bezpečnosť konštrukcií a kvalita prác. Zákon je kľúčový pri získavaní povolení a riešení škôd na životnom prostredí a majetku.