Poohliadnutie sa za školením

6. až 9. novembra 2023 som mal jedinečnú príležitosť zúčastniť sa ako jeden zo školiteľov výnimočného školenia spojeného so zážitkovým učením.

Chcel by som sa poďakovať spoločnosti Why Summits a Balazsovi Kovacsovi za poskytnutie príležitosti školiť 4-dňové školenie Contract and Tender Management vo Viedni pre junior inžinierov Spoločnosti pre verejnú infraštruktúru Ashghal z Kataru.

🇧🇭 Spoločnosť Ashghal bola založená v roku 2004, aby zodpovedala za plánovanie, projektovanie, obstarávanie, výstavbu, dodávku a správu majetku všetkých projektov infraštruktúry a verejných budov v Katare. Medzi kľúčové zodpovednosti Ashghal patrí riadenie projektovania, výstavby a správy veľkých projektov, vrátane ciest, odvodnenia a budov, ako sú verejné budovy, školy a nemocnice.

🇧🇭 Spoločnosť Ashghal poskytla svojim junior inžinierom možnosť zvýšiť si kvalifikáciu účasťou na tomto 4-dňovom školení vo Viedni.

Školenie Praktické aplikácie moderného stavebného inžinierstva pozostávalo zo štyroch kurzov:

📚 Praktické aplikácie navrhovania a plánovania odvodňovacích sietí,

📚 Inžinierske a technické aspekty riadenia zákaziek a obstarávania,

📚 Plánovanie, rozvrhovanie a riadenie inžinierskych projektov od začiatku až po dokončenie, a

📚 Strategické zosúladenie obchodných cieľov a realizácie technických a inžinierskych projektov.

Školenie prebiehalo formou zážitkového učenia. Po dopoludňajšej teoretickej praxi sme sa vybrali na obhliadky staveniska. Navštívili sme stavby:

🚿 Viedenskú čističku odpadových vôd

🚰 Viedenskú vodárenskú spoločnosť – budovanie nového rezervoáru

🚇 rozšírenie metra U5.

V posledný deň účastníci riešili a prezentovali prípadovú štúdiu – „Realizácia anaeróbnej digescie pre rozšírenie čističky odpadových vôd“.

Toto školenie považujem pre mňa za obohacujúce vďaka výmene skúseností týkajúcich sa obstarávania a používania zmluvných podmienok FIDIC v Katare.

Doprial by som všetkým inžinierom takéto jedinečné školenie.

Môj obdiv patrí ostatným školiteľom: Wolfgang Rauch, Ralf Kraska a Wolfgang Vrzal. Ste skvelí odborníci a ľudia. Bolo mi potešením sa s Vami stretnúť!