Odborné články

Na svojej webstránke publikujem články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva. Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.