+421 905 948 192

"Peter nám v rámci právnej pomoci pri urovnaní sporu preukázal schopnosť rýchlo zanalyzovať problém, sústrediť sa na najpodstatnejšie skutočnosti a vecne prinášať najefektívnejšie win-win riešenia pre všetkých účastníkov sporu. Vďaka jeho prístupu sa pohli ľady, dosiahli sme urovnanie a predišli sme súdnemu konaniu."

Ing. Vladimír Práznovský, generálny riaditeľ, ENSECO, a. s.

JUDr. Peter Kotvan

advokát * arbiter / rozhodca * adjudikátor * odborník na stavebné zmluvné právo * odborník na FIDIC zmluvné podmienky * zapísaný v Slovenskej advokátskej komore * zapísaný v zozname adjudikátorov vedenom Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE) * zapísaný v zozname rozhodcov RS SAK * zapísaný v zozname rozhodcov VIAC * člen ICC YAF