Riešim problémy na veľkých stavbách

# vidím súvislosti # vnímam riziká strán # som nestranný a nezávislý

Špecializujem sa na stavebné právo a stavebné zmluvné právo. Zastupujem klientov v stavebných sporoch. Rozhodujem stavebné spory ako rozhodca v rozhodcovskom konaní, prípande arbiter v medzinárodných arbitrážnych konaniach. Rozhodujem spory ako adjudikátor v rámci FIDIC zmluvných podmienok. Školím o právnych témach v oblasti stavebnístva. Publikujem odborné články.

Kontaktovať Skúsenosti

Právne služby

Moja špecializácia

  • špecializujem sa na stavebné zmluvné právo (zmluva o dielo)
  • špecializujem sa na stavebné právo (povolenia)
  • zastupujem klientov v stavebných sporoch
  • špecializujem sa na FIDIC zmluvné podmienky
  • poskytujem konzultácie vo verejnom obstarávaní ohľadom obstarávania stavebných prác (súťažné podklady, revízne postupy)
Zobraziť podrobnosti

Arbitráž / Urovnanie sporov / Mediácia / Adjudikácia

Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka, ktorý Vám pomôže s riešením sporu. Značnú časť svojej agendy venujem predchádzaniu sporom a alternatívnym spôsobom riešenia sporov.

Okrem zastupovania strán v sporoch ako advokát, pokiaľ nemám konflikt záujmov poskytujem iným advokátom konzultácie v spore, prípadne aj rozhodujem:

  • spory z FIDIC zmluvných podmienok ako adjudikátor (KRS/DAB),
  • spory ako arbiter/rozhodca ustanovený zmluvnými stranami, vybranou osobou, alebo súdom. Som vedený v zozname rozhodcov RSSAK, VIAC, ICC.
Zobraziť podrobnosti

Bol som súčasťou odborných tímov na veľkých stavebných zákazkách v Slovenskej republike.

Skúsenosti v stavebníctve »

Máte záujem o konzultáciu, či spoluprácu? Neváhajte ma kontaktovať.

Dohodnúť konzultáciu »

Píšem odborné články

Školím a prednášam

Ponúkam odborné školenia zamerané predovšetkým na stavebné zmluvné právo, stavebné právo, alternatívne riešenie sporov a použitie FIDIC zmluvných podmienok.

Zobraziť školenia

Ostatné podujatia

Referencie

Peter nám v rámci právnej pomoci pri urovnaní sporu preukázal schopnosť rýchlo zanalyzovať problém, sústrediť sa na najpodstatnejšie skutočnosti a vecne prinášať najefektívnejšie win-win riešenia pre všetkých účastníkov sporu. Vďaka jeho prístupu sa pohli ľady, dosiahli sme urovnanie a predišli sme súdnemu konaniu.“

Ing. Vladimír Práznovský, generálny riaditeľ, ENSECO, a. s.