FIDIC MOCK TRIAL

Program (časový odhad 2,5 hod.)

Na úvod sa privítame, predstavíme a ja Vám poviem v stručnosti právnu teóriu o harmonograme, kritickej ceste, predĺžení doby dodania diela, floate, včasnom oznámení claimu, následku oneskoreného oznámenia claimu, atď (cca 20 min.).

Následne sa rozdelíme na skupinu Objednávateľa, Zhotoviteľa, Inžiniera, Adjudikátorov (KRS) a Arbitrov. Dáme si 20 minút na prípravu v skupinách a skupina Zhotoviteľa uplatní claim u Inžiniera. Rozhodnutie inžiniera Zhotoviteľ napadne u Adjudikátorov a následne u Arbitrov.

Po arbitráži si povieme niečo z praxe a bude priestor na diskusiu. 

Prípad účastníkom zašlem emailom vopred.

Počet účastníkov by mal byť max. 12. Chcel by som, aby sme si prešli tento proces pokiaľ možno v odbornej rovine, preto žiadam, aby sa skutočne prihlásili tí, čo s FIDICom robia.

Pôjdeme podľa FIDIC červenej knihy, first edition 1999, preto Vás prosím, aby ste si ju priniesli.

Workshop nie je spoplatnený. First-Come-First-Serve.

S pozdravom.

Aktuálny stav: 3 prihlásení / 9 voľných miest