+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Analýza právneho rámca v Slovenskej republike ohľadom zmiernenia niektorých dopadov krízy COVID-19 týkajúcich sa najmä zvýšenia cien materiálov: oceľ, meď, betón, asfalt, drevo... s dôrazom na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok

19.07.2021

V dôsledku krízy COVID-19 nastala situácia, kedy zhotovitelia nie sú schopní plniť včas svoje záväzky, a to napríklad z dôvodu, že (i) nie sú k dispozícii pracovné sily, respektíve, následkom opatrení, nie je umožnené pracovným silám cestovať (pracovať) na stavenisku; (ii) nie je k dispozícii...

Návrh povinnej adjudikácie v stavebných sporoch do nového Stavebného zákona

03.04.2021

Hoci som ešte nevidel text nového Stavebného zákona, myslím si, že by v ňom mohla byť upravená povinnosť predchádzania súdnym sporom prostredníctvom adjudikácie. Nech sa to týka aspoň väčších verejných investícii. Nechal som sa ovplyvniť FIDIC zmluvnými ustanoveniami a niektorými poznatkami z praxe...

Harmonogram ako nástroj pre časové riadenie stavby

15.03.2021

Postupne sa aj na slovenských stavbách začínajú používať harmonogramy v podobe Ganttových diagramov. Harmonogram je prostriedkom nielen na plánovanie a kontrolu stavby, ale tiež je nevyhnutným podkladom pre riešenie sporov, resp. pre predchádzanie sporom. V harmonograme sú zobrazené mnohé dáta: (i...

Ako si vypočítať správnu a výrobnú réžiu? Čo je to ten Hudsonov vzorec?

27.02.2021

Chcel by som, aby sa dostal viac do pozornosti nárok na správnu réžiu. Ak je zhotoviteľ na stavbe, potrebuje sa spoľahnúť na to, že tam bude iba vtedy, kedy to predpokladá harmonogram. Potrebuje to preto, aby vedel efektívne riadiť svoju firmu, inak to môže zabaliť. Akékoľvek prekážky spôsobujú...

Zrkadlo stavebným zmluvným vzťahom na Slovensku

27.02.2021

Príklad z bežného stavebného života. Objednávateľ má zlý projekt a plno neistôt: od zlého prieskumu, cez neistotu financovania, až po neschopnosť kontrolovať stavbu. Objednávateľ si dá spraviť právnikovi „ nepriestrelnú zmluvu “. To znamená: pevnú cenu; žiadne naviac práce bez písomného dodatku;...

Case study "Vada strechy objavená 5 rokov po kolaudácii"

16.02.2021

Ako a voči komu uplatniť vadu? Zoberme si príklad, ktorý podľa mňa nie je ojedinelý: Developer postaví dom. Byty postupne rozpredá jednotlivým vlastníkom. Správa domu prejde pri prvom prevode bytu na spravcu domu na základe zákona o vlastníctve bytov. Vlastník bytu zistí problém, napr. do bytu...

Zádržné ako zabezpečenie záväzku zhotoviteľa riadne vykonať dielo

05.02.2021

Zádržné je inštitút, ktorý nie je upravený v Obchodnom ani Občianskom zákonníku. Zádržné zabezpečuje objednávateľovi splnenie záväzkov zhotoviteľa. V zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodnú, že objednávateľ je oprávnený zadržať určitú sumu, obvykle v rozmedzí od 5% do 10% z faktúr vystavených...

ICC URDG 758

31.01.2021

ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758) Article 1 Application Of URDG a) The Uniform Rules for Demand Guarantees (" URDG ") apply to any demand guarantee or counter-guarantee that expressly indicates it is subject to them. They are binding on all parties to the demand guarantee or...

Stránky