+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Ako si vypočítať správnu a výrobnú réžiu? Čo je to ten Hudsonov vzorec?

27.02.2021

Chcel by som, aby sa dostal viac do pozornosti nárok na správnu réžiu. Ak je zhotoviteľ na stavbe, potrebuje sa spoľahnúť na to, že tam bude iba vtedy, kedy to predpokladá harmonogram. Potrebuje to preto, aby vedel efektívne riadiť svoju firmu, inak to môže zabaliť. Akékoľvek prekážky spôsobujú...

Zrkadlo stavebným zmluvným vzťahom na Slovensku

27.02.2021

Príklad z bežného stavebného života. Objednávateľ má zlý projekt a plno neistôt: od zlého prieskumu, cez neistotu financovania, až po neschopnosť kontrolovať stavbu. Objednávateľ si dá spraviť právnikovi „ nepriestrelnú zmluvu “. To znamená: pevnú cenu; žiadne naviac práce bez písomného dodatku;...

Case study "Vada strechy objavená 5 rokov po kolaudácii"

16.02.2021

Ako a voči komu uplatniť vadu? Zoberme si príklad, ktorý podľa mňa nie je ojedinelý: Developer postaví dom. Byty postupne rozpredá jednotlivým vlastníkom. Správa domu prejde pri prvom prevode bytu na spravcu domu na základe zákona o vlastníctve bytov. Vlastník bytu zistí problém, napr. do bytu...

Zádržné ako zabezpečenie záväzku zhotoviteľa riadne vykonať dielo

05.02.2021

Zádržné je inštitút, ktorý nie je upravený v Obchodnom ani Občianskom zákonníku. Zádržné zabezpečuje objednávateľovi splnenie záväzkov zhotoviteľa. V zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodnú, že objednávateľ je oprávnený zadržať určitú sumu, obvykle v rozmedzí od 5% do 10% z faktúr vystavených...

ICC URDG 758

31.01.2021

ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758) Article 1 Application Of URDG a) The Uniform Rules for Demand Guarantees (" URDG ") apply to any demand guarantee or counter-guarantee that expressly indicates it is subject to them. They are binding on all parties to the demand guarantee or...

DPH a dodanie stavebného pozemku

19.11.2020

Riešili ste otázku, či predaj pozemku fyzickou osobou (nepodnikateľom) podieha DPH? Súdny dvor EÚ odpovedal v rámci prejudiciálneho konania v súdnom konaní v Poľsku na niektoré otázky ohľadom uplatňovania vlastníckeho práva a ohľadom výkonu ekonomickej činnosti. Výrok SDEU som napastoval nižšie v...

Otázky ohľadom uplatnenia Force Mejeure v dôsledku šírenia prenosnej choroby COVID-19 a v dôsledku prijatých opatrení zamedzujúcich jej šírenie, aktualizácia k 20. 3. 2020

20.03.2020

Mnohí z nás by si povedali, že okolnosti, ktoré nastali v súvislosti so šírením koronavírusu a prenosnej choroby C OVID-19 sú vyššou mocou a dožadovali by sa ochrany, resp. zbavenia sa záväzku plniť svojim zmluvným partnerom, aspoň po dobu, kedy trvajú prekážky . Možno sa však automaticky odvolávať...

Stránky