+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu ÚPD a ÚPP

30.01.2023

Do 15. 2. 2023 je možné zaslať podnet k návrhu vyhlášky. V novej stavebnej legislatíve sa kladie dôraz na priestorové usppriadanie a ustupuje sa od funkčného usporiadania. Ďalším princípom je, že sa zavádzajú limity záväzných regulatívov, teda to, čo limit neprekročí, alebo naopak splní minimálny...

Zmeny stavby podľa nového zákona o výstavbe

24.11.2022

Rozumiete ako chce nový zákon riešiť zmeny stavby počas realizácie výstavby? Stratili ste sa v nekonzistentných pojmoch a v rozdrobenej úprave na viacerých miestach zákona? Chýba Vám zmena stavby pred dokončením, možnosť dohodnúť zmeny v rámci kolaudácie ako tomu bolo doteraz v stavebnom zákone?...

Ponuka in house webinárov 2023

11.11.2022

Advokátska kancelária Kotvan, s.r.o. pre Vás na rok 2023 pripravila nižšie uvedené webináre. Obsah týchto webinárov môžeme zrealizovať aj prezenčne u Vás, resp. v našich priestoroch v Carlton Offices Complex. Tieto webináre si Vaša spoločnosť môže objednať na emailovej adrese peter@kotvan.sk...

Zmena stavby podľa nového zákona o výstavbe

18.05.2022

Nový zákon o výstavbe si dal za úlohu: upraviť vzťahy v stavebníctve podľa reálnych procesov na stavbe, a zároveň skrátiť proces získania stavebného povolenia a výstavby. Nový zákon o výstavbe zrušil „inštitút zmeny stavby pred dokončením“, z časti ho nahradil inštitútom „zmeny rozhodnutia o...

Vynútené investície na Slovensku

17.05.2022

Na úvod by som si dovolil odporučiť knihy, ktoré formovali môj názor na život v meste a komunálnu politiku. Na našom trhu máme od vydavateľstva Premedia Samom Marcom preloženú knihu Triumf mesta, Náš najväčší vynález, ktorú napísal Edward Glaeser. Taktiež ma zaujal dánsky architekt Jan Gehl, ktorý...

Stručne ohľadom oprávnených výdavkov

07.02.2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR smernicou č. 5/2016 vydalo Príručku k oprávnenosti výdavkov k OPII na roky 2014 – 2020. Na záver uviedlo nasledovnú tabuľku, podľa ktorej považuje tieto výdavky za neoprávnené: Chcel by som podotknúť, že príručka v prvom rade upravuje vzťah medzi prijímateľom teda...

K rastu cien v stavebníctve a k vhodnému indexu

09.01.2022

Tento článok som pôvodne publikoval na www.epravo.sk: https://www.epravo.sk/top/clanky/k-rastu-cien-v-stavebnictve-a-k-vhodnemu-indexu-5266.html S odstupom času ho uvádzam aj na svojej stránke. V tomto období sme svedkami výrazného zdraženia cien niektorých komodít a stavebných materiálov (ďalej...

Vplyv ustanovení návrhu zákona o výstavbe na stavebné zmluvné vzťahy

02.08.2021

Aké zmeny prináša nový zákon o výstavbe do stavebných zmluvných vzťahov svojimi kogentnými ustanoveniami? Myslím si, že nový zákon o výstavbe (ďalej aj " nový ZoV ") vstupuje do regulácie zmluvných vzťahov účastníkov vo výstavbovom procese viac ako je nutné. Navrhovaný zákon o výstavbe zrušil...

Stránky