+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Zmena stavby podľa nového zákona o výstavbe

18.05.2022

Nový zákon o výstavbe si dal za úlohu: upraviť vzťahy v stavebníctve podľa reálnych procesov na stavbe, a zároveň skrátiť proces získania stavebného povolenia a výstavby. Nový zákon o výstavbe zrušil „inštitút zmeny stavby pred dokončením“, z časti ho nahradil inštitútom „zmeny rozhodnutia o...

Vynútené investície na Slovensku

17.05.2022

Na úvod by som si dovolil odporučiť knihy, ktoré formovali môj názor na život v meste a komunálnu politiku. Na našom trhu máme od vydavateľstva Premedia Samom Marcom preloženú knihu Triumf mesta, Náš najväčší vynález, ktorú napísal Edward Glaeser. Taktiež ma zaujal dánsky architekt Jan Gehl, ktorý...

Stručne ohľadom oprávnených výdavkov

07.02.2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR smernicou č. 5/2016 vydalo Príručku k oprávnenosti výdavkov k OPII na roky 2014 – 2020. Na záver uviedlo nasledovnú tabuľku, podľa ktorej považuje tieto výdavky za neoprávnené: Chcel by som podotknúť, že príručka v prvom rade upravuje vzťah medzi prijímateľom teda...

K rastu cien v stavebníctve a k vhodnému indexu

09.01.2022

Tento článok som pôvodne publikoval na www.epravo.sk: https://www.epravo.sk/top/clanky/k-rastu-cien-v-stavebnictve-a-k-vhodnemu-indexu-5266.html S odstupom času ho uvádzam aj na svojej stránke. V tomto období sme svedkami výrazného zdraženia cien niektorých komodít a stavebných materiálov (ďalej...

Vplyv ustanovení návrhu zákona o výstavbe na stavebné zmluvné vzťahy

02.08.2021

Aké zmeny prináša nový zákon o výstavbe do stavebných zmluvných vzťahov svojimi kogentnými ustanoveniami? Myslím si, že nový zákon o výstavbe (ďalej aj " nový ZoV ") vstupuje do regulácie zmluvných vzťahov účastníkov vo výstavbovom procese viac ako je nutné. Navrhovaný zákon o výstavbe zrušil...

Analýza právneho rámca v Slovenskej republike ohľadom zmiernenia niektorých dopadov krízy COVID-19 týkajúcich sa najmä zvýšenia cien materiálov: oceľ, meď, betón, asfalt, drevo... s dôrazom na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok

19.07.2021

V dôsledku krízy COVID-19 nastala situácia, kedy zhotovitelia nie sú schopní plniť včas svoje záväzky, a to napríklad z dôvodu, že (i) nie sú k dispozícii pracovné sily, respektíve, následkom opatrení, nie je umožnené pracovným silám cestovať (pracovať) na stavenisku; (ii) nie je k dispozícii...

Návrh povinnej adjudikácie v stavebných sporoch do nového Stavebného zákona

03.04.2021

Hoci som ešte nevidel text nového Stavebného zákona, myslím si, že by v ňom mohla byť upravená povinnosť predchádzania súdnym sporom prostredníctvom adjudikácie. Nech sa to týka aspoň väčších verejných investícii. Nechal som sa ovplyvniť FIDIC zmluvnými ustanoveniami a niektorými poznatkami z praxe...

Harmonogram ako nástroj pre časové riadenie stavby

15.03.2021

Postupne sa aj na slovenských stavbách začínajú používať harmonogramy v podobe Ganttových diagramov. Harmonogram je prostriedkom nielen na plánovanie a kontrolu stavby, ale tiež je nevyhnutným podkladom pre riešenie sporov, resp. pre predchádzanie sporom. V harmonograme sú zobrazené mnohé dáta: (i...

Stránky