6. až 9. novembra 2023 som mal jedinečnú príležitosť zúčastniť sa ako jeden zo školiteľov výnimočného školenia spojeného so zážitkovým učením.

Chcel by som sa poďakovať spoločnosti Why Summits a Balazsovi Kovacsovi za poskytnutie príležitosti školiť 4-dňové školenie Contract and Tender Management vo Viedni pre junior inžinierov Spoločnosti pre verejnú infraštruktúru Ashghal z Kataru.

🇧🇭 Spoločnosť Ashghal bola založená v roku 2004, aby zodpovedala za plánovanie, projektovanie, obstarávanie, výstavbu, dodávku a správu majetku všetkých projektov infraštruktúry a verejných budov v Katare. Medzi kľúčové zodpovednosti Ashghal patrí riadenie projektovania, výstavby a správy veľkých projektov, vrátane ciest, odvodnenia a budov, ako sú verejné budovy, školy a nemocnice.

🇧🇭 Spoločnosť Ashghal poskytla svojim junior inžinierom možnosť zvýšiť si kvalifikáciu účasťou na tomto 4-dňovom školení vo Viedni.

Školenie Praktické aplikácie moderného stavebného inžinierstva pozostávalo zo štyroch kurzov:

📚 Praktické aplikácie navrhovania a plánovania odvodňovacích sietí,

📚 Inžinierske a technické aspekty riadenia zákaziek a obstarávania,

📚 Plánovanie, rozvrhovanie a riadenie inžinierskych projektov od začiatku až po dokončenie, a

📚 Strategické zosúladenie obchodných cieľov a realizácie technických a inžinierskych projektov.

Školenie prebiehalo formou zážitkového učenia. Po dopoludňajšej teoretickej praxi sme sa vybrali na obhliadky staveniska. Navštívili sme stavby:

🚿 Viedenskú čističku odpadových vôd

🚰 Viedenskú vodárenskú spoločnosť – budovanie nového rezervoáru

🚇 rozšírenie metra U5.

V posledný deň účastníci riešili a prezentovali prípadovú štúdiu – „Realizácia anaeróbnej digescie pre rozšírenie čističky odpadových vôd“.

Toto školenie považujem pre mňa za obohacujúce vďaka výmene skúseností týkajúcich sa obstarávania a používania zmluvných podmienok FIDIC v Katare.

Doprial by som všetkým inžinierom takéto jedinečné školenie.

Môj obdiv patrí ostatným školiteľom: Wolfgang Rauch, Ralf Kraska a Wolfgang Vrzal. Ste skvelí odborníci a ľudia. Bolo mi potešením sa s Vami stretnúť!